Privacy

Hoe gaat Psychotherapy & Movement om met uw persoonsgegevens?

In het kader van uw behandeling slaan wij uw gegevens op in het Electronisch Patienten Dossier ook wel EPD genoemd. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats met inachtneming van de daarvoor geldende wet – en regelgeving waaronder de nieuwe AVG wet die is ingegaan op 25 mei 2018.

De behandelaren van Psychotherapy & Movement hebben een geheimhoudingsplicht en zorgen voor een optimale beveiliging van uw persoonsgegevens, informatie verkregen uit uw intake en diagnostiek.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht ons uw dossier 15 jaar te bewaren. Psychotherapy & Movement bewaart alleen de informatie verkregen uit de intake, diagnostiek, sessieverslagen, emailwisselingen en brieven naar de verwijzer  cq huisarts. 

Gegevensuitwisseling

Aan het einde van uw behandeling of bij het sluiten van uw dossier wordt er een factuur aan uw zorgverzekeraar gestuurd die informatie over u bevat zodat uw behandeling betaald wordt. 

  • We zijn verplicht om aan de zorgverzekeraar informatie te verstrekken over de hoofddiagnose die van toepassing is. U kunt hiertegen bezwaar maken door een privacyverklaring in te vullen. Uw behandelaar kan u deze privacyverklaring verstrekken.
  • Bij declaraties van jeugdigen ( tot 18 jaar) die via de gemeente gaat vullen we codes in op onze factuur die niets zeggen over de gestelde diagnose.

Voor sollicitanten

Wanneer je bij Psychotherapy & Movement solliciteert, geef je toestemming voor het bewaren van je CV en sollicitatiebrief. Indien je niet bent aangenomen voor de betreffende functie worden je gegevens direct verwijderd. Wanneer we graag je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen wij je hiervoor apart om toestemming.

Voor medewerkers van Psychotherapy & Movement

Om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens bewaren en opslaan.