Kwaliteitsregister

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle GGZ aanbieders in de Zorgverzekeringswet verplicht om een zogenoemd kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders, zoals Psychotherapy & Movement, als voor instellingen. Het kwaliteitsregister GGZ is van kracht per 1 januari 2017 en verplicht voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een praktijk in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het kwaliteitsstatuut van Psychotherapy & Movement is officieel goedgekeurd en gaat van kracht op 1 januari 2017. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychotherapy & Movement wordt op 31 december 2016 doorgegeven aan Zorginstituut Nederland (ZiNL). ZiNl publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Het kwaliteitsregister van Psychotherapy & Movement is ter inzage op ons kantoor aanwezig.

https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/Kwaliteitsstatuut/221