Disclaimer

Onder voorbehoud van wijzigingen

De website van Psychotherapy & Movement is gemaakt onder voorbehoud van wijzigingen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de gegevens op de website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website of de links waarnaar wordt verwezen, kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Gebruik van stockfoto’s

Wij maken gebruik van stockfoto’s bij het tonen van foto’s voor onze kind en jeugdpoli. De mensen die hierop staan zijn geen cliënt bij Psychotherapy & Movement.

Het foto en beeldmateriaal op onze Psychotherapy & Movement website is met uiterste zorg samengesteld. Er is getracht om duidelijk de bron te vermelden. Mocht u toch menen de rechten te bezitten of dat de genoemde bron klopt niet, neem dan contact met info@psychotherapymovement.nl.

Gebruik van icons

Icons made by Freepik from www.flaticon.com