Behandelingen

Werkwijze P&M

De psychotherapie behandelvormen van P&M

Bij Psychotherapy & Movement bieden we verschillende vormen van psychotherapie aan, waarvan de meest toegepaste soorten hieronder beschreven staan.

Systeembehandeling

In bepaalde gevallen is systeembehandeling geïndiceerd. Systemisch werken houdt in dat we er vanuit gaan dat de klachten van de cliënten invloed hebben op hun omgeving: familie, gezin, partner, werk, vrienden enzovoort. Daarnaast gaan we ervan uit dat mensen in de omgeving een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan herstel of vermindering van de psychische klachten en aan hun maatschappelijke rehabilitatie.

Praktijk trap

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen, eetstoornissen en meer. 

 • Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut eerst het problematische gedrag in kaart en bespreken jullie in welke de omstandigheden dit gedrag voorkomt. Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.
 • Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, raakt vaak eerder angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut of die wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt u samen uit welke manier van denken passender is. Voor het ontwikkelen van meer reële opvattingen en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Bron: www.vgct.nl

Wachtkamer P&M

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische klachten, zoals persoonlijkheidsproblematiek of vaak terugkerende depressieve klachten. Schematherapie helpt u de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  U leert uzelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen en beter voor uzelf kunt zorgen en opkomen. Daarnaast leert u voelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen uw gedrag, maar ook uw gedachten en gevoelens.

Bron: www.schematherapie.nl

Praktijk

Behandeling posttraumatische stressstoornis

Traumatische gebeurtenissen kunnen een grote invloed hebben op het functioneren. De meeste traumatische ervaringen kunnen door de hersenen worden verwerkt. Het kan zijn dat, afhankelijk van het type psychotrauma en de individuele kwetsbaarheid, het de hersenen niet meer lukt om een traumatische ervaring te verwerken. Er kunnen dan psychische klachten optreden zoals herbelevingen aan het trauma, vermijding van alles wat met het trauma te maken heeft en klachten die wijzen op verhoogde prikkelbaarheid. Er is dan sprake van een traumagerelateerde psychische stoornis, zoals posttraumatische stressstoornis (klachten bestaan >1 maand) of acute stressstoornis (klachten bestaan <1 maand). Om een vermindering van deze klachten te bereiken is meestal psychotherapie nodig. 

Binnen Psychotherapy & Movement worden de volgende behandelingen aangeboden voor de behandeling van traumagerelateerde stoornissen:

 • Imaginaire exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie die wordt toegepast bij traumaverwerking en de behandeling van een posttraumatische-stressstoornis. Hierbij werkt u samen met de therapeut om de manier waarop u naar uw nare herinnering kijkt te veranderen. Tijdens imaginaire exposure wordt u door uw therapeut aangezet om de nare herinneringen aan de traumatische gebeurtenis te herbeleven door hier gedurende meerdere sessies in detail over te vertellen. Hierbij wordt u ondersteund door de therapeut in een veilige omgeving. Door het doorbreken van de vermijding neemt de lading van de nare gebeurtenis af, waardoor uw psychische klachten verminderen. Het is verder gebruikelijk dat de therapeut vraagt om geluidsopnames te maken van de door u vertelde herinnering, zodat u deze thuis kunt beluisteren om het behandeleffect te versterken. 
 • Imaginatie met rescripting is een ervaringsgerichte behandelmethode, die vooral wordt toegepast als er sprake is van meervoudig psychotrauma in de (vroege) jeugd. Het belangrijkste doel van imaginatie met rescripting is om u te helpen nare ervaringen en herinneringen te verwerken. Tijdens de behandeling wordt u gevraagd om beladen herinneringen te verbeelden en te veranderen. Dit wordt o.a. gedaan door imaginatie vanuit verschillende perspectieven te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld het perspectief van u als kind en volwassene. Hierbij krijgt u de ruimte om gevoelens te ervaren, emoties te uiten en vanuit uw ‘gezonde’ volwassen perspectief in te grijpen in situaties waarin u als kind onjuist behandeld werd. Door de betekenis van een nare herinnering te veranderen kunnen psychische klachten verminderen. Verder is imaginatie met rescripting een krachtige methode om verschuivingen te bewerkstelligen in onrealistische (niet helpende) opvattingen.
 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, wordt toegepast bij mensen die last hebben van enkel- of meervoudige PTSS en (vaak traumagerelateerde) angstklachten.  Vooral als herbelevingen, nare herinneringen en nachtmerries gerelateerd aan het trauma zich blijven opdringen, is EMDR een zeer effectieve behandelmethode, waarbij vaak binnen korte tijd duidelijk behandelresultaat wordt bereikt. Tijdens EMDR zal de therapeut u vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. De emoties die geassocieerd zijn met de traumatische gebeurtenis zullen minder heftig zijn. De lading van de gebeurtenis neemt af, waardoor de traumagerelateerde klachten verminderen.

Bron: www.emdr.nl

Praktijk

Schematherapie in een groep

I.v.m. COVID-19 tijdelijk geen groepsbehandelingen

Behandelvisie, Hoe werk het? 
Iedereen vormt opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Hardnekkige opvattingen, ‘schema’s’, bepalen hoe mensen functioneren in het dagelijkse leven, hoe zij omgaan met anderen en met zichzelf. De mate waarin iemand hier last van heeft en hindert in het dagelijks leven wisselt per persoon. Schematherapie combineert elementen uit verschillende therapievormen en richt zich op het veranderen van schema’s en overlevingsstrategieën die in het verleden zijn ontstaan. Schematherapie kan zowel individueel als in een groep worden gegeven. Het voordeel van schemagroepstherapie is dat u op een nog andere wijze leert omgaan met gevoeligheden. Dit gebeurd o.a. door te delen wat er in u omgaat en ervaringen met hoe schema’s en modi (gevoelstoestanden) in contact met andere groepsleden bij u worden opgeroepen. Hierdoor krijgt u de gelegenheid om in een veilige therapeutische omgeving nieuwe ervaringen op te doen. 

Inhoud van de behandeling 
Het groepsprogramma bestaat uit zowel een gestructureerd als en ongestructureerd deel. In het gestructureerde deel zullen cognitieve, gedragsmatige opdrachten gecombineerd worden met experiëntiële (ervaringsgerichte) oefeningen. In het ongestructureerde deel staan de schema’s en modi van de deelnemers centraal en wordt er aandacht besteed aan de interacties binnen de groep. 

Deelnemers, sluit het aan? 
Deze groep is er voor mensen met langdurige of terugkerende angst- of depressieve klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt verwacht dat deelnemers ook buiten de bijeenkomsten tijd besteden aan thuiswerkopdrachten en het oefenen met nieuw gedrag.   

Therapie onderdelen, dagen en tijden

 • Wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.
 • Om de vier weken een individuele sessie van 30 minuten (evaluatie doelen).
 • 7-9 deelnemers
 • Elke 3 maanden in- en uitstroom
 • Maximaal 1 jaar 
 • 2 psychologen | schematherapeuten
 • Start donderdag 21 november 2019 
 • Aanvangstijd 15:00 uur

Meer informatie en aanmelden. 
Voor meer informatie over groepsbehandeling en de aanmelding kunt u terecht bij Paula de Jong (klinisch psycholoog, psychotherapeut, schematherapeut) door een e-mail te sturen naar info@psychotherapymovement.nl. Aanvullende informatie over schematherapie is te vinden op www.schematherapie.nl.