Petra Olman

In de gesprekken staat de problematiek van de client centraal en zal regelmatig nagegaan worden of client de behandeling effectief vindt. De factoren die van belang zijn bij de problematiek komen aan de orde zoals, aanleg, ontwikkeling, vaardigheden, overtuigingen, huidige situatie. Welke overlevingsmechanismen zijn effectief en welke vragen om bijstelling? Zijn er voldoende vaardigheden om met emoties om te gaan? Wat kan er in de huidige situatie veranderd worden en wat is van belang om te leren verdragen?

https://www.1np.nl/vind-een-behandelaar/behandelaar/-/wcl/F4C0fwDbBsu2/userid/4646757

P&M