Luciano Zoon

Drs. Luciano Zoon is zowel psychotherapeut als medisch arts BIG-geregistreerd. Hij beschikt over brede kennis op het gebied van lichaam en geest. Hij is cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding en draagt met trots de titel van psychotherapeut en arts. Luciano heeft de EMDR opleidingen gevolgd voor kinderen en volwassen, Schematherapie en Evidence-based behandelingen bij Posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Hij raakt nooit uitgeleerd en wil zichzelf steeds blijven ontwikkelen om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Coaching P&M

Enkele omschrijvingen die bij Luciano passen zijn: goed kunnen luisteren, kalm in crisissituaties, empathisch, echtheid, onvoorwaardelijk, behulpzaam, humor, sportief, ijverig en recht door zee. Hij heeft veel ervaring en speciale interesse op het gebied van (complexe) PTSS, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, relationeel gehechtheidstrauma, emotionele verwaarlozing, depressie, eetstoornissen en dwang. Tijdens zijn studie geneeskunde is de interesse en het enthousiasme voor psychotherapie en psychiatrie verder uitgegroeid. Zowel op het gebied van kind en jeugd als volwassenen. Luciano volgde met veel plezier zijn verdiepende keuzestage psychiatrie in OLVG West. In dezelfde periode was hij werkzaam in een begeleid wonen project met adolescenten waarbij sprake was van complexe problematiek. Luciano volgde vervolgens de 4 jarige Integratieve Psychotherapie opleiding aan de Universiteit van Antwerpen met de nadruk op kind en jeugd.

Luciano is integratief opgeleid en is gespecialiseerd in het toepassen van cognitieve gedragstherapie en clientgerichte experiëntiële therapie waarbij de cliënt centraal staat en ervarings- en emotiegericht wordt gewerkt. Luciano brengt de cliënt in contact met zijn gevoelens en zorgt ervoor dat de weg naar emoties wordt vrijgemaakt. Bij het werken met jongeren spreekt de onbevangenheid en spontaniteit hem in het bijzonder aan en ook vindt hij de ontwikkeling van een kind zeer interessant om te zien en maakt hem telkens weer nieuwsgierig. Wat maakt dat een kind bepaald gedrag vertoont of zich zo voelt is altijd een cruciale vraag. Het onderzoeken van de klacht gebeurd echt samen met het kind. En als er naar de reden van een probleem wordt gekeken dan wordt meestal de context en het systeem rond het kind uitvoerig in kaart gebracht. Een uitdagende taak die Luciano graag uitvoert en waarbij hij samen met de ouders een probleemsamenhang opstelt. Zo werkt hij naar een oplossing in gemiddeld  5 tot 15  therapiesessies. 

Voor meer informatie over Luciano kunt u terecht op: https://www.linkedin.com/in/lucianozoon.

Hoe ervaren cliënten een behandeling bij mij?

Door de therapie bij Luciano ben ik doelgericht van mijn rijangst afgekomen. Met EDMR hebben we gezocht naar de relevante herinneringen waar mijn angst op gebaseerd is. De setting van de therapie was erg open...
Lees meer