Over ons

Psychotherapy & Movement is een praktijk gevestigd in Amsterdam die specialistische zorg levert binnen de Specialistische GGZ. Psychotherapy & Movement bevordert de gezondheid van cliënten met psychische klachten en stoornissen. Het bevorderen van de psychische gezondheid doen we door diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek en het uitdragen van kennis. Psychotherapy & Movement onderzoekt en behandelt een zeer brede groep (6 – 100 jaar). Met name is Psychotherapy & Movement gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen en complex PTSS (trauma).

Psychotherapy & Movement loopt voorop in onderzoek en kennis. Al onze (psycho)therapeuten zijn universitair gediplomeerd gedragswetenschappers en medici en beschikken daarnaast over uiteenlopende subspecialisaties waaronder Klinische psychologie, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Imaginaire Exposure en Schematherapie. Hierdoor zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van complexe posttraumatische stressstoornis en persoonlijkheidsstoornissen.

P&M is gecertificeerd lid van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten). P&M is LVVP gevisiteerd, dat wil zeggen dat de praktijk voldoet aan de LVVP kwaliteitscriteria, waarin alle wet- en regelgeving is vervat die van belang is voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk. Daarnaast zijn wij ook lid van Vereniging EMDR Nederland (VEN).

P&M en de Routine Outcome Monitoring (ROM)

Psychotherapy & Movement past binnen een behandeling de ROM toe. Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de therapeutische behandeling en gaat over de effectiviteit van de behandeling. ROM heeft vijf kernfuncties: behandelen, begeleiden, leren, verantwoorden en onderzoeken. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van de ernst van de problematiek (het klachtenverloop), het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij cliënten, en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen en periodiek bij langdurende zorg. Aan de hand van de metingen kan de behandelaar de therapie tussentijds bijsturen.