Over ons

Psychotherapy & Movement is een vrijgevestigde praktijk in hartje Amsterdam die zorg levert binnen de basis & Specialistische GGZ. Bij Psychotherapy & Movement werken verschillende regiebehandelaren. We richten ons op het bevorderen van de gezondheid van mensen met psychische klachten en stoornissen zodat zij weer in beweging kunnen komen. Enerzijds behandelen we de klacht en het ontstaan hiervan (Psychotherapy) en anderzijds kijken we samen hoe iemand weer verder kan (Movement).

Over Psychotherapy & Movement

Men kan terecht voor:

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • PTSS
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • ADHD
 • Eetproblemen
 • Dwangstoornissen
 • Vroegkinderlijk trauma
 • Somatische symptoomstoornis
 • Autisme

We behandelen een brede doelgroep van jong tot oud met uiteenlopende klachten. Zo kan men bij ons terecht met onder andere stemmingsklachten, angstklachten, traumaklachten en persoonlijkheidsproblematiek. Momenteel loopt er tevens een wetenschappelijk onderzoek naar vroegkinderlijk trauma (complexe) PTSS om  meer inzicht te verkrijgen in effectieve(re) behandelvormen. 
Wij werken in een klein team van universitair geschoolde gedragswetenschappers (klinisch psycholoog, psychotherapeuten, GZ-psychologen en GZ-psychologen in opleiding) en medici (arts en consulterend psychiater). Al onze therapeuten zijn geschoold in meerdere therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie (SFT), Eye Movement Desentisization and Reprocessing (EMDR),  imaginaire exposure (IE), integratieve bewegingspsychotherapie (IBT) en farmacotherapie. Wij vinden het belangrijk om nauw samen te werken en hebben dan ook wekelijks overleg (multidisciplinair overleg (MDO)). Hierin kijken we samen naar lopende trajecten en kunnen we elkaar van adviezen voorzien.

Binnen Psychotherapy & Movement vinden wij het erg belangrijk dat iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt binnen onze praktijk. Ons streven is een persoonlijke bejegening waarbij idealiter alle collega’s alle cliënten kennen.  Wij werken bij voorkeur niet met wachttijden tussen intake en behandeling en werken zoveel mogelijk transparant. 

Lounge

Let op: klachten die wij niet behandelen

Geen vergoeding zorgverzekeraar

Psychotherapy & Movement is een specialistische praktijk en behandeld alleen psychiatrische stoornissen die door u zorgverzekeraar vergoed worden. Als er is geen sprake van een psychiatrische stoornis dan kunnen wij u helaas niet behandelen. Voorbeelden van niet vergoede zorg zijn burn-out klachten en partnerrelatie problematiek. In dat geval zullen wij u terugverwijzen naar uw huisarts.

Te specialistisch of te intensief

Bij onder andere psychotische klachten, ernstige suïcidaliteit, verslaving, dissociatieve identiteitsklachten, ernstige persoonlijkheidsproblematiek en/of ernstige lichamelijke klachten (zoals een BMI onder de 18 of boven de 40) kunt u niet bij ons terecht. Er is dan meer specialistische of intensievere zorg nodig, die wij vanuit onze kleine praktijk helaas niet kunnen bieden. In dat geval zullen wij u terugverwijzen naar uw huisarts.

LVVP

De regiebehandelaren van Psychotherapy & Movement  zijn gecertificeerd lid van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten). Onze praktijk voldoet aan de LVVP kwaliteitscriteria, waarin alle wet- en regelgeving is vervat die van belang is voor de vrijgevestigde gespecialiseerde GGZ-praktijk.

P&M en de Routine Outcome Monitoring (ROM)

NVVP-ROM

Psychotherapy & Movement past binnen een behandeling de ROM toe. Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de therapeutische behandeling en gaat over de effectiviteit van de behandeling. ROM heeft vijf kernfuncties: behandelen, begeleiden, leren, verantwoorden en onderzoeken. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van de ernst van de problematiek (het klachtenverloop), het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij cliënten, en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen en periodiek bij langdurende zorg. Aan de hand van de metingen kan de behandelaar de therapie tussentijds bijsturen.

Registratie Psychotherapy & Movement

KvK: 58665420

AGB praktijk: 94003486

Ons team:

 • drs. Paula de Jong
  AGB code: 94004012
  BIG nummer Klinisch psycholoog: 99025793125
  BIG nummer Psychotherapeut: 09025793116
 • drs. Mellony van Hemert
  AGB code: 94017687
  BIG GZ psycholoog: 79921591725
  BIG nummer Psychotherapeut: 99921591716
 • drs. Luciano Zoon
  AGB code: 94106260
  BIG nummer Arts: 39920234701
  BIG nummer Psychotherapeut: 09920234716
 • drs. Joeri Zoon
  AGB code: 03311302
  BIG nummer Psychiater: 59919848801
 • drs. Petra Olman van der Jagt
  AGB code: 94001969
  BIG Klinisch psycholoog: 09046668525
  BIG Psychotherapeut: 29046668516
 • drs. Kim Broersen
  AGB code: 94102220
  BIG nummer GZ psycholoog: 99921141125
 • drs. Louise Hoogerwoord
  AGB code: 94107113
  BIG nummer GZ psycholoog: 19051313425
 • drs Laura Jager
  AGB code: 94108549
  SKJ registratie: 130005231
  BIG nummer GZ psycholoog: 99934560425
 • drs. Iris Timmerman
  AGB code: 94113163
  BIG nummer GZ psycholoog: 99932113525
 • drs. Marijn Voorend
  AGB code: 94114177
  BIG nummer GZ psycholoog: is aangevraagd
 • drs. Victor Strijland
  AGB code: wordt aangevraagd na GZ diploma
 • drs. Tessa Brouwer
  Bijzonderheden: Start in maart 2024 met de GZ opleiding

De behandelaren van Psychotherapy & Movement hebben 1 of meer van de volgende lidmaatschappen: LVVP, NIP, NVP, VEN, NVRG, VGCT, NtVP, FGZPT en Vereniging voor Schematherapie.