Kind & Jeugd

Kinder en jeugd psychotherapie bij Psychotherapy & Movement wordt geboden bij kinderen van 4 tot 21 jaar. Kinder en jeugdigen kunnen terecht voor hulp bij zowel gedrags- als emotionele problemen. Het kan gaan om verschillende problemen als ontwikkelingsstoornissen (Autisme, PDD-NOS, ADD, ODD) maar ook slecht kunnen concentreren, somberheid, niet luisteren, angst, onzekerheid of lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn). Verder wordt er binnen de kinder- en jeugdpoli begeleiding gegeven aan kinderen die moeite hebben met de echtscheiding van hun ouders. Met de therapie willen we het kind graag zo goed mogelijk ondersteunen in de ontwikkeling. Bij Psychotherapy & Movement bent u in een warme en veilige omgeving.

Bekijk hier onze Kinder en jeugdpsychotherapie folder

Wat houdt kinder en jeugd psychotherapie nu eigenlijk in?

Bij de behandeling van een kind of jongere wordt er gekeken naar de leeftijd en ontwikkelingsfase waarin een kind of jongere verkeerd en de mate waarin de jongere is vastgelopen. In veel gevallen wordt bij jonge kinderen de ouders en/of verzorgers van het kind bij de behandeling betrokken. Wanneer de klachten duidelijk zijn kan de behandeling kort duren. Dit betekent tussen de 8 en 12 sessies. Als de klachten al langer bestaan en complex zijn kan het nodig zijn dat de therapie langer duurt en het kind of de jongere wekelijks gedurende een half jaar tot een jaar therapie volgt.

Het intakegesprek

De uitnodiging voor een eerste gesprek (intake) volgt als de aanmelding voltooid is. De aanmelding is voltooid als u ons de verwijsbrief van uw kind/ de jongere heeft gemaild en ons het aanmeldformulier retour heeft gestuurd. Bij de intake dient u een identiteitsbewijs en pas van de zorgverzekering aan ons te tonen. Tijdens het intakegesprek wordt kennisgemaakt en wordt de hulpvraag en de klachten besproken.

Diagnostiek en behandelplan

Na de intake volgt meestal een psychodiagnostisch onderzoek; vaak met behulp van diagnostische meetinstrumenten (interviews, vragenlijsten, etc.). Hierbij betrekken we het kind en de ouders om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Vervolgens stellen we aan de hand van de hulpvraag van ouders en kind gezamenlijk een behandelplan op.

De kindertherapeuten

Drs. L. Zoon (arts-psychotherapeut BIG) en drs. Paula de Jong (klinisch psycholoog).

Aangenaam, ik ben Luciano Zoon, geboren en opgegroeid in Amsterdam. Ik ben werkzaam als arts en integratief psychotherapeut. Na de afronding van mijn geneeskunde opleiding heb ik met veel plezier de 4-jarige postmaster opleiding tot psychotherapeut BIG gevolgd met specialisatie kind en jeugd. Ik pas verschillende psychotherapeutische technieken toe afhankelijk van de persoon tegenover mij of aan de hand van de specifieke situatie om zo goed mogelijk bij hem of haar aan te sluiten. Daarbij oordeel ik niet over gedragingen van het kind en ga opzoek naar de achterliggende reden samen met het kind. Het opbouwen van een therapeutische relatie is het allerbelangrijkste in het begin en de eerste sessies staan in het teken hiervan. In de afgelopen jaren heb ik tal van opleidingen gevolgd zoals EMDR, Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie en Evidence-based behandelingen bij Posttraumatische stress-stoornis. Ik wil mij steeds blijven ontwikkelen en mijn kennis verder uitbreiden en raak nooit uitgeleerd. Tijdens mijn geneeskunde studie heb ik gewerkt met kinderen en adolescenten in een begeleid wonen project. Hierbij is mijn interesse en enthousiasme voor de Psychiatrie en Psychotherapie verder uitgegroeid. Met name op het gebied van kinderen maar ook volwassenen. Naast de onbevangenheid en spontaniteit vind ik de ontwikkeling van een kind zeer interessant om te zien en maakt me telkens weer nieuwsgierig. Wat maakt dat een kind bepaald gedrag vertoont of zich zo voelt is altijd een cruciale vraag. We onderzoeken de klacht echt samen met het kind. En als we naar de reden van een probleem gaan kijken brengen we meestal uitvoerig de context en het systeem rond het kind in kaart. Een uitdagende taak die ik graag uitvoer en waarbij ik samen met de ouders een probleemsamenhang opstel. Zo werken we naar een oplossing in gemiddeld 5 tot 15 therapiesessies.

Klachten en problemen waar kinderen onder andere voor kunnen worden geholpen zijn:

  • Gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, anti-sociaal gedrag, liegen, pesten, gebrek aan concentratie. Omgaan met een gedragsstoornis of bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit.
  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn of eczeem waar geen medische oorzaak is aangetoond.
  • Aangeleerde gewoonten zoals nagelbijten, tandenknarsen, duimzuigen, snoepen.
  • Verwerken van emotionele problemen zoals faalangst, fobieën, rouw, scheiding, trauma’s.
  • Ontwikkelingsproblemen zoals eten, slapen, zindelijkheid, taal en spraak, leren, hechtingsproblemen.

Een integratieve kindertherapeut heeft geen oordeel over uw kind en eventuele gedragingen, een kind heeft een reden waarvoor het zich zo voelt en/of gedraagt. Als kindertherapeut zal ik samen met uw kind op zoek gaan naar wat is de klacht en wat heeft hij of zij nodig om weer de regie over zijn leven en de beheersing over de ontstane klachten in handen te krijgen.

EMDR behandelingen voor kinderen en jongeren

Wanneer een kind of jongere een of meerdere traumatische ervaringen meemaakt kunnen er emotionele, lichamelijke en of gedragsproblemen ontstaan. EMDR kan dan een doeltreffende behandelmethode zijn die uw kind van zijn traumatische klachten zoals herbelevingen, bedplassen, nachtmerries, slaapproblemen en agitatie en concentratieproblemen kan afhelpen.

Hoe werkt EMDR dan in de praktijk?

Wat er eerst samen met het kind of jongere eventueel met behulp van de ouders moet worden uitgezocht is van welke traumatische gebeurtenis (het naarste plaatje) het kind last heeft. Wat is er precies gebeurd en wat ziet het kind steeds terug in nare beelden/flashbacks?
Door middel van het gebruik van therapie poppetjes, tekenen of schrijven gaat het kind op zoek naar het plaatje van de gebeurtenis dat nu op dit moment nog het naarst is om naar te kijken. Wat ziet het kind nu nog als hij of zij eraan denkt?
Bij EMDR wordt er gelet op wat voor gedachten en gevoelens het kind heeft met betrekking tot het plaatje. Ook wordt er stilgestaan bij wat het kind letterlijk voelt in het lichaam en waar. Het kind wordt gevraagd om tegelijkertijd ook vingerbeweging van de therapeut te volgen of te luisteren naar een ritmisch geluid. Na een korte set met bewegingen of geluiden wordt gevraagd wat het kind merkt en dit kan van alles zijn. De behandeling stopt als het kind zich rustig voelt bij het plaatje of terugdenkend aan de gebeurtenis.

Bron: www.emdr.nl

Uw kind aanmelden

Voor de aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts, GGD/Jeugd-arts, psychiater of jeugdzorg nodig.

Verwijsbrief

De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal regels:

  • Er moet in staan of het een verwijzing is voor basis GGZ (voorheen 1e lijn) of specialistische GGZ (voorheen 2e lijn).
  • Er moet een korte omschrijving van de aanmeldklachten in staan en moet voorzien zijn van handtekening huisarts en datum.
  • Op het moment dat een verwijsbrief door de arts is afgegeven, kan de aanmelding gedaan worden via het digitale aanmeldformulier dat door ons wordt verstuurd.

Graag het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat een goede inschatting van de klachten en behandelduur gemaakt kan worden.

U kunt uw aanmelding mailen naar: luciano@psychotherapymovement.nl