Verplichte aanlevering gegevens NZA

Psychotherapy & Movement is als vrijgevestigde praktijk (kwaliteitsstatuut sectie 2) verplicht gegevens van u als cliënt aan te leveren aan uw zorgverzekeraar en per 1 juli 2023 ook aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Welke gegevens worden aangeleverd?

  • Hoofddiagnose: De diagnose die de behandelaar stelt aan de hand van de klachten van de cliënt.
  • Zorgvraagtype: De typering van de zorgvraag die de behandeling beoogt te beantwoorden.

Deze informatie wordt ook gepseudonimiseerd (cliëntgegevens zijn vervangen door versleutelde gegevens) aan de NZa aangeleverd.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen het delen van gegevens?

U kunt bezwaar maken tegen het delen van de volgende gegevens met uw zorgverzekeraar en de NZa:

  • Hoofddiagnose: Dit is de diagnose die de behandelaar stelt aan de hand van de klachten van de cliënt.
  • Uitkomsten van vragenlijsten die het zorgvraagtype bepalen: Dit zijn vragenlijsten die de behandelaar afneemt om de zorgvraag van de cliënt in kaart te brengen.
  • Zorgvraagtype: Dit is de typering van de zorgvraag die de behandeling beoogt te beantwoorden.

Om bezwaar te maken, kunt u een privacyverklaring invullen. Deze verklaring kunt u opvragen bij uw behandelaar en/of downloaden van onze website De ingevulde en door u en uw behandelaar ondertekende privacyverklaring wordt vastgelegd in uw dossier.

Waarom is deze aanlevering verplicht?

De aanlevering van gegevens aan de zorgverzekeraars en de NZa is verplicht op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet bepaalt dat zorgverzekeraars gegevens van cliënten moeten verzamelen om de zorg die zij leveren te kunnen vergoeden. De NZa gebruikt de gegevens om de zorg in Nederland te kunnen bewaken en verbeteren.

Waar kunt u meer informatie vinden?

Voor meer informatie over de aanlevering van gegevens aan zorgverzekeraars en de NZa kunt u terecht op de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens en de NZa.