Veel gestelde vragen

Wat zijn de openingstijden van Psychotherapy & Movement?

Psychotherapy & Movement is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 18.00 uur. Heeft u dringende hulp buiten deze tijden nodig? Neem dan contact op met de (dienstdoende) huisarts of crisisdienst in jouw woonplaats.

Wat voor verwijsbrief is nodig om door Psychotherapy & Movement behandeld te worden?

Van uw huisarts of psychiater hebben wij een verwijsbrief nodig die de volgende gegevens bevat:

 • Datum van verwijzing (deze mag maximaal 6 maanden oud zijn)
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en handtekening van de huisarts en/of psychiater
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-5 code of op een andere manier)
 • Aangeven dat er verwezen wordt naar Specialistische GGZ.

Wat is het verschil tussen een BGGZ behandeling en een SGGZ behandeling?

BGGZ (Generalistische Basis GGZ) biedt kortdurende behandeling aan voor lichte tot matige klachten. In de praktijk betekent dit een verwijzing voor maximaal 12 sessies. Indien er sprake is van complexere klachten kan er worden doorverwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ).

SGGZ (Specialistische GGZ) is gericht op uitgebreide psychodiagnostiek en behandeling voor meer complexe en gespecialiseerde klachten. Dit zijn vaak (psychische) klachten die al langere tijd aanwezig zijn en op verschillende niveaus interfererend werken.

Ik heb dringend hulp nodig, kan ik met spoed geholpen worden bij Psychotherapy & Movement?

Psychotherapy & Movement biedt geen voorrang of spoed bij aanmelding en onderzoek. Als er sprake is van crisis of spoed, meldt u zich dan bij de huisarts of de crisisdienst in uw regio. 

Wanneer ik in behandeling ben bij een psycholoog, psychiater of een andere GGZ-instelling en ik wil bij Psychotherapy & Movement in behandeling komen, kan dat?

Helaas kunt u niet bij Psychotherapy & Movement terecht wanneer u nog in behandeling bent bij een andere behandelaar.

Zijn er ook kosten als blijkt dat ik, na intake, niet in aanmerking voor behandeling kom?

Met het verwerken van uw aanmelding en het voeren van de intakegespreken heeft Psychotherapy & Movement kosten gemaakt. 

 • Indien u uw wettelijke en/of met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico al heeft verbruikt, dan vallen de kosten van de aanmelding en intakegesprekken onder uw zorgverzekering.
 • Indien u nog niet (helemaal) uw wettelijke en/of met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico heeft verbruikt, zullen dit kosten zijn die u zelf moet betalen. U betaalt dan als het ware de kosten voor het intakegesprek.

Kan ik altijd in behandeling komen bij Psychotherapy & Movement?

Tijdens of na het intakegesprek kan blijken dat:

 • U beter geholpen kan worden bij een andere (bijvoorbeeld 3de lijns) instelling dan Psychotherapy & Movement (wij adviseren u hier dan over) en u kunt dan helaas niet bij ons in behandeling komen. Wij zullen u dan terug verwijzen naar uw huisarts.
 • Er sprake is van een grote crisisgevoeligheid en u intensieve zorg nodig heeft
 • Ook kan u, tijdens of na de intakegesprekken, besluiten om niet met de behandeling te starten.

Kan ik bij Psychotherapy & Movement ook terecht voor schematherapie of een EMDR-behandeling?

Psychotherapy & Movement biedt schematherapie en EMDR. De therapeuten van Psychotherapy & Movement hebben allemaal de basis en vervolgcursus schematherapie afgerond.

Binnen Psychotherapy & Movement hebben al onze therapeuten de basiscursus EMDR gevolgd. Paula de Jong en Mellony van Hemert zijn gespecialiseerde Europe Practioner EMDR therapeuten.

Kan ik mij aanmelden voor schematherapie?

Voor schematherapie is er sprake van een cliëntenstop tot mei 2021 (afhankelijk van COVID-19). Psychotherapy & Movement werkt niet met een wachtlijst. Indien u graag een schematherapeutische behandeling wilt, kunt u in het najaar informeren of er ruimte is voor schematherapie. 

Kan ik bij Psychotherapy & Movement op de wachtlijst komen voor behandeling?

Psychotherapy & Movement werkt niet met een wachtlijst, omdat het van mening is dat clienten direct zorg moeten krijgen wanneer dit nodig is.

Wanneer kan ik meedoen aan het PTSS-onderzoek naar vroegkinderlijk trauma?

De belangrijkste criteria voor deelname aan het onderzoek zijn als volgt:

 • Er heeft voor de leeftijd van 16 jaar een combinatie van seksueel en fysiek misbruik plaatsgevonden, gepleegd door een dader die minimaal 5 jaar ouder is
 • In geval van medicatiegebruik dient dit gedurende 3 maanden stabiel te zijn ingesteld (bijv. bij start 2 maanden geleden kan de behandeling over 1 maand starten). 

Het onderzoek dat wij uitvoeren kijkt naar de effectiviteit van Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting behandeling, 2 traumagerichte behandelmethoden die gericht zijn op verwerking van traumatische ervaringen. Via deze link is meer informatie te vinden over wat deelname aan het onderzoek inhoudt: PTSS-Onderzoek

Wordt er informatie aan de huisarts verstrekt?

Indien u toestemming geeft wordt uw huisarts (of andere verwijzer) middels een brief geïnformeerd over de start van uw behandeling. De inhoud van deze brief wordt van tevoren met u besproken. Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Hiervoor vragen wij altijd uw schriftelijke toestemming.

No show beleid

Als u niet kunt komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Dan kunnen wij nog iemand anders inplannen. Meldt u zich niet tijdig af of is er sprake van een no show, dan zijn wij helaas genoodzaakt € 75,- in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door gemeente/verzekeraar. 

Effectmeting ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) is een methodiek in de Geestelijke Gezondheidzorg om de klachten en het functioneren van een cliënt in kaart te brengen. Dit heeft als doel samen de behandelvoortgang te meten, evalueren, bij te sturen en waar mogelijk verbeteren.

Gedurende de behandeling bij Psychotherapy & Movement wordt er daarom van u gevraagd om eens in de 3 maanden een vragenlijst (OQ-45) in te vullen. De uitkomsten van de vragenlijsten zullen met u worden besproken zodat het verloop van de behandeling inzichtelijk voor u blijft. 

Ik ben bij CZ of Menzis verzekerd, kan ik mij bij Psychotherapy & Movement aanmelden?

Ja, clienten van CZ of Menzis zijn welkom bij Psychotherapy & Movement. Zij kunnen zich aanmelden bij Psychotherapy & Movement via 1NP.

Hieronder staat een stappenplan hoe u zich kunt aanmelden bij ons via 1NP ( bij vragen kunt u ons gerust mailen):

 1. Kies www.1np.nl
 2. Kies 'vind een behandelaar' of 'inschrijven clienten'
 3. Kies 'specialistische GGZ' of 'basis' (zie verwijsbrief)
 4. Zoek op naam / postcode van de hoofdprofessional - Typ: 'De Jong'  ( of '1018 EV' of 'Klinisch psycholoog') of ‘Van Hemert’ of ‘ Psychotherapeut’ 
 5. Kies 'Praktijk Artis' en vervolgens 'Mw. de Jong, Paula' (regiebehandelaar) of ‘ Mw. van Hemert (regiebehandelaar) of ‘ Dhr. Zoon (medebehandelaar).
 6. Kies 'inschrijven'
 7. Vervolgens kunt u de stappen volgen (geboortedatum invullen en verwijsbrief uploaden etc.)

Voor vragen kunt u het secretariaat van 1nP bellen via 0900-5553000 of contact opnemen met ons.