Subsidie PTSS onderzoek

VCVGZ logo

De Stichting tot Steun VCVGZ

Bij Psychotherapy & Movement proberen wij continu op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van therapeutische behandeling. Hierbij letten wij uiteraard op de wetenschappelijke waarde. Zelf dragen wij ook ons steentje bij aan wetenschappelijk onderzoek en wij voeren een groot onderzoek uit naar de behandeling van Posttraumatische Stress-stoornis als gevolg van vroegkinderlijk misbruik. Ons onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij de belangrijke steun die wij ontvangen van  ‘Stichting tot Steun VCVGZ’. 
VCVGZ is een stichting die wetenschappelijk onderzoek financiert en gericht is op de nieuwste ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2000 is VCVGZ zich specifiek gaan richten op onderzoek en projecten. VCVGZ staat voor ‘Vereniging voor Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken’. De geschiedenis van het ontstaan van de vereniging gaat terug naar 1884.