Samenwerkingsverbanden met instellingen

Er zijn verschillende professionals waar Psychotherapy & Movement mee samenwerkt of waar naar doorverwezen wordt bij onvoldoende expertise of als er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen is, te weten:

GGZ Ingeest, HSK, Punt P, Centrum voor Seksueel geweld, GGD en Grip Psychologen.  

Een groot aantal huisartsen is vaste verwijzer van Psychotherapy & Movement waaronder: