Intake procedure

Bij Psychotherapy & Movement ontvangt u bij het verzoek tot aanmelding een aanmeldingsformulier met intakevragenlijst. Het aanmeldingsformulier is bedoeld voor uw personalia. De intakevragenlijst bevat vragen over de reden van aanmelding, welke eerdere behandelingen u evt. heeft gehad en vragen over uw leefsituatie in het verleden en het heden.
Vervolgens wordt u uitgenodigd voor het intakegesprek waarin kennis wordt gemaakt, uitleg wordt gegeven over de praktijk en een eerste inventarisatie plaatsvindt van de psychologische klachten. Bij de intake wordt tevens bepaald of, en zo ja welke psychodiagnostische onderzoeken zullen worden uitgevoerd.

Na het intakegesprek volgen 1 of 2 afspraken voor het psychodiagnostisch onderzoek waarbij aan de hand van diagnostische interviews en zelfinvul-vragenlijsten wordt onderzocht hoe het psychische probleem het best geclassificeerd kan worden. Vervolgens wordt deze informatie verwerkt in een verslag en zal een behandeladvies worden geformuleerd. In de volgende afspraak, het adviesgesprek, wordt het behandeladvies met cliënt besproken en wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de cliënt. Indien de geadviseerde behandeling akkoord wordt bevonden zal in overleg met de cliënt een behandelplan worden opgesteld, waarin duidelijke behandeldoelen worden geformuleerd.