Intake procedure

Bij Psychotherapy & Movement ontvangt u bij het verzoek tot aanmelding een aanmeldingsformulier met intakevragenlijst. Het aanmeldingsformulier is bedoeld voor uw personalia. De intakevragenlijst bevat vragen over de reden van aanmelding, welke eerdere behandelingen u evt. heeft gehad en vragen over uw leefsituatie in het verleden en het heden.
Vervolgens wordt u uitgenodigd voor het intakegesprek waarin kennis wordt gemaakt, uitleg wordt gegeven over de praktijk en een eerste inventarisatie plaatsvindt van de psychologische klachten. Bij de intake wordt tevens bepaald of, en zo ja welke psychodiagnostische onderzoeken zullen worden uitgevoerd.

Vervolgens wordt u uitgenodigd voor het intakegesprek. Het intakegesprek vindt vrijwel altijd plaats met twee behandelaren (één regiebehandelaar en één primair behandelaar). Binnen dit gesprek is er ruimte om kennis te maken, wordt er uitleg gegeven over de praktijk en zal er een eerste inventarisatie plaatsvinden van de psychologische klachten. Na het intake gesprek worden afspraken ingepland voor psychodiagnostisch onderzoek. Het psychodiagnostisch onderzoek bestaat meestal uit 1 of 2 afspraken bij één behandelaar. Er zal aan de hand van diagnostische interviews en zelfinvul-vragenlijsten worden onderzocht hoe het psychische probleem het best geclassificeerd kan worden. Als het psychodiagnostisch onderzoek is afgerond wordt u uitgenodigd voor het adviesgesprek. Het adviesgesprek vindt doorgaans plaats met twee behandelaren. In dit gesprek wordt het behandeladvies met u besproken en wordt rekening gehouden met uw wensen. Indien de geadviseerde behandeling akkoord wordt bevonden zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld, waarin duidelijke behandeldoelen worden geformuleerd.

aanmelden via P&M

aanmelden via 1NP