Compliment of klacht?

Compliment?

Bent u tevreden over uw behandeling dan horen wij dat graag! Maar ook als iets niet bevalt, kunt u dat altijd met ons bespreken.

Klachten:

Voor opmerkingen en eventuele klachten kunt u terecht bij drs. P.M de Jong; paula@psychotherapymovement.nl.

LVVP klachtenfunctionaris

Tevens is Psychotherapy & Movement aangesloten bij de klachtenfunctionaris van de LVVP.

Contactgegevens van Klacht & Company
Email: LVVP@klachtencompany.nl
Telefoon: (088) 234 16 06
Aangetekende post: postbus 3106, 2601 DC Delft.

Voor kinderen en jongeren is er ook de vertrouwenspersoon van het AKJ:
Deze is bereikbaar via telefoon: (088) 555 1000 of email: info@akj.nl

Zie ook:

Klachtenregelingen (voor volwassenen en voor jongeren onder de 18 jaar) https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/