Behandeling zelf betalen

Privacy 100% gewaarborgd indien u behandeling zelf betaald

Sommige cliënten kiezen ervoor om hun behandeling bij hun behandelaar zelf te betalen. De reden hiervoor kan divers zijn. Sommige cliënten willen niet dat hun DSM-V diagnose 'bekend' wordt bij de zorgverzekeraar en/of huisarts of willen niet dat hun gegevens worden opgenomen in het electronisch patiënten dossier. Deze groep cliënten kiest er vaak voor om hun behandeling zelf te betalen omwille van de ultieme privacy. 

De kosten wanneer u uw behandeling zelf betaald bij P&M zijn: 

  • 152,50 euro per 60 minuten  
  • 128,40 euro per 45 minuten 

Deze kosten zijn vaak aftrekbaar.

Kosten voor cliënten tot 18 jaar

Voor de behandeling van jeugdigen onder de 18 jaar worden alle kosten vergoed door de zorgverzekeraar; zij betalen geen eigen risico of eigen bijdrage

De basisverzekering vergoedt de kosten voor de behandeling volledig. 

Wel geldt de regeling bij het niet nakomen of te laat afzeggen van een afspraak, dan zijn wij genoodzaakt € 75,- in rekening te brengen.

Factuur

P&M brengt de kosten van uw behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit doen wij na afloop van uw behandeling of na het verlengen van uw behandeling.

Zelf betalende cliënten voor relatie en gezinstherapie

Relatie en gezinstherapie wordt helaas niet vergoed vanuit uw zorgverzekering. Voor cliënten die samen met hun partner in relatie of gezinstherapie willen komen bij Psychotherapy & Movement rekenen wij een uurtarief van € 120. De relatietherapie wordt door 2 ervaren gezinstherapeuten gegeven.

Januari 2021

Momenteel en in de komende maanden wordt bij Psychotherapy & Movement geen schematherapie aangeboden. Indien u op zoek bent naar een schematherapeut kunt u via www.schematherapie.nl een geschikte behandelaar bij u in de buurt vinden.