Informatie

Kantoortuin P&M

RINO Groep

Erkende opleidingspraktijk

Psychotherapy & Movement is vanaf 1 januari 2017 een erkende GZ opleidingspraktijk gevisiteerd door de RINO groep (Utrecht). NZA nummer: 450- 4116
De GZ opleiding duurt twee jaar bij een fulltime arbeidsleerovereenkomst waarbij door de opleideling daarnaast één dag theoretisch onderwijs per week wordt gevolgd.

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Alle behandelaren van Psychotherapy & Movement beschikken over een geheimhoudingsplicht en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring wordt om de drie jaar vernieuwd.

VGA

Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Psychotherapy & Movement beschikt als vrijgevestigde praktijk over een Gedragsverklaring Aanbesteden.

Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?
Een Gedragsverklaring Aanbesteden wordt afgegeven door Justis wanneer uit onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon zich inschrijft op een overheidsopdracht.

Justis de instantie die bevoegd is om de gedragsverklaring aanbesteden af
te geven raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.