COVID-19 beleid op basis van RIVM richtlijn | Psychotherapy & Movement

15 March 2020

Beste bezoekers van de praktijk,


Allereerst hopen wij van harte dat het fysiek goed gaat met u en uw familie. Wij hopen dat u geen corona verschijnselen heeft gehad. Zoals bij iedereen waarschijnlijk wel bekend heeft het kabinet enige tijd geleden versoepelingen aangekondigd omtrent het COVID-19 (Corona) virus. Dit betekent dat wij 1 juni 2020, met inachtneming van extra voorzorgsmaatregelen, ook weer op de praktijk kunnen afspreken. 
Uiteraard blijft het ook mogelijk om de afspraak via beeldbellen te laten plaatsvinden, dit ter beoordeling van eenieder zelf. Mocht je twijfelen dan kun je dit ook met jouw behandelaar overleggen.

Binnen de praktijk hebben we de volgende afspraken gemaakt:


  • Bij klachten (hoesten, niezen, verkoudheid, koorts, griepverschijnselen) vinden de afspraken altijd via beeldbellen plaats! Ook als één van jouw huisgenoten deze klachten heeft.

  • We houden vanzelfsprekend 1,5 meter afstand en geven geen hand.
  • Het verzoek is om op de afgesproken tijd aan te bellen -en niet eerder- zodat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de wachtkamer.
  • Het verzoek is om -bij voorkeur- geen gebruik te maken van het toilet.

  • Indien gewenst; neem zelf water/thee/koffie/beker mee.

  • Houd spullen (telefoon, sleutels enz.) in eigen tas of jaszak.
  • Mocht je gebruik maken van zakdoekjes of tissues gaarne deze buiten weg te gooien en niet in de praktijk achter te laten.
  • Tafels en stoelen zullen na iedere sessie door de behandelaar worden gedesinfecteerd. 

Met inachtneming van deze maatregelen gaan we er van uit dat we jullie kunnen blijven ontvangen en eenieders gezondheid zoveel mogelijk in acht nemen.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn neem dan contact op met jouw behandelaar. 

Met hartelijke groet,

Paula, Mellony, Luciano, Gaby & Anne