Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

25 February 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt hierdoor te vervallen. 

Vanaf 25 mei 2018 gelden er dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De AVG wet zorgt voor uitbreiding en scherper toezicht op privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde afspraken en bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. 

Psychotherapy & Movement heeft hierop geanticipeerd en de richtlijnen van de AVG gevolgd ter voorbereiding op deze nieuwe wet.