GGZ: Minder regelgekte en meer zorg

19 november 2017

Therapeuten, psychiaters en andere hulpverleners zijn veel tijd kwijt aan administratieve taken. GGZ Nederland start samen met de zorg sector een nieuwe campagne die de hoge administratieve lasten tegen moeten gaan. Met deze campagne wil de sector ervoor zorgen dat de administratieve lasten worden verminderd. Het initiatief van GGZ Nederland steunt Psychotherapy & Movement dan ook van harte. Artsen, therapeuten, psychologen en andere hulpverleners zijn gemiddeld per dag 33% van hun tijd kwijt aan administratieve handelingen. Dit blijkt uit de cijfers van GGZ Nederland. In verhouding is de therapeut meer tijd kwijt aan de administratie dan aan de behandeling zelf. Dit is alles behalve wenselijk en gaat ten kosten van de zorg en tijd die beter aan de client besteed kan worden.

http://www.ggznederland.nl/actueel/ggz-nederland-start--minder-regelgekte-meer-zorg-

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/17/arts-is-40-procent-van-tijd-kwijt-aan-formulieren-14080419-a1581684